2020.12.05. - Vilma

A terhes nõk dohányzása vegyes következményekkel járhat

A terhes nõk dohányzása vegyes következményekkel járhat
A terhesség ideje alatti dohányzás hatásaként a gyermek születhet túl alacsony súllyal, a késõbbiekben pedig túlsúlyossá válhat, ezen túlmenõen azonban nem bizonyítható, hogy akár a fizikai, akár a szellemi fejlõdésére kihatna az anya dohányzása - derül ki egy amerikai vizsgálatból.

A mintegy 53 ezer, a hatvanas években született gyermek fejlõdését figyelemmel kísérõ kutatás adatainak legfrissebb feldolgozása megdöbbentõ eredményekhez vezetett:
míg az anya terhesség alatti dohányzása egyértelmûen növeli annak esélyét, hogy a gyermek túl alacsony súllyal születik, illetve hétéves korára túlsúlyossá válik, addig fejlõdésének egyéb aspektusaira (például az intelligenciára, az iskolai teljesítményre és a különbözõ viselkedési zavarok kockázatára) nincs közvetlen hatással.

Az eredmények korábbi feldolgozásakor a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy tisztán kimutatható kapcsolat áll fenn az anya dohányzása és a gyermek különbözõ fejlõdési zavarai között. Ezt az oksági kapcsolatot azonban a friss adatelemzések megcáfolták: a kutatók további, a családi környezetre vonatkozó tényezõk bevonásával vizsgálták az olyan gyermekekre vonatkozó adatokat, akiknek anyja dohányzott a terhesség alatt. Eredményeik alapján a szülõk bevétele és iskolázottsága, valamint az, hogy közösen nevelik-e a gyermeket, nagyban kihatnak a gyermek fejlõdésére, míg a dohányzás önmagában nem.

A kutatást vezetõ Stephen E. Gilman szerint mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a dohányzás ne lenne szörnyen veszélyes és káros - mind az anyára, mind a gyermekre nézve. A dohányzás nagyban növeli annak valószínûségét, hogy a gyermek túl alacsony súllyal születik, ami további egészségügyi problémákhoz vezethet - hangsúlyozta.

Gilman és munkatársai következtetéseiket egy 52 919 amerikai gyermekre kiterjedõ vizsgálat adataiból vonták le, amely születésüktõl hétéves korukig követte figyelemmel fejlõdésüket. A kutatási adatok között szerepeltek olyan, a gyermekek fejlõdését befolyásoló tényezõk, mint az anyák terhesség alatti dohányzási szokásai, családi állapotuk, iskolai végzettségük, a családi anyagi helyzete és mentális betegségekre vonatkozó kórtörténete.

A mostani kutatás meglepõ következtetésre jutott az olyan testvérpárokkal kapcsolatban is, akiknél az anya az egyik terhesség alatt dohányzott, a másiknál viszont nem. A meglepetést az okozta, hogy - a feltételezésekkel ellentétben - nem tapasztaltak különbséget ezen testvérpárok tagjainak iskolai teljesítménye, intelligenciahányadosa, illetve egyéb, a szellemi fejlõdéssel kapcsolatos mutatói között.

Mindennek ellenére a kutatók tanácsa a terhes nõk számára továbbra is az, hogy a maguk és születendõ gyermekük egészsége érdekében ne gyújtsanak rá.